"Enter"a basıp içeriğe geçin

6. Hafta – EKO101 Dersi Notları

Eğer ihtiyacınız varsa bu yazıyı PDF dosyası olarak da indirebilirsiniz: 2018.11.02-EKO101

Yazıda herhangi bir eksiklik veya yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız veya eklemek istediğiniz şeyler varsa bunları yorum olarak belirtebilirsiniz. Uygun görülenler yazıya dahil edilecek, hatalar düzeltilecektir.

Sanayi (Endüstri): Aynı ürünleri üreten firmaların toplamıdır.

Arz ve Talep

Arz ve talep piyasadaki dengeleri oluşturan iki önemli güçtür. Talep olmadan arz olmaz.

Talep: Kelime anlamı istemektir. Ekonomik anlamda ise “satın alma isteği” demektir. Ekonomik olarak bir isteğin talep olabilmesi için o isteğin yeterli bir satın alma gücüyle desteklenmesi gerekir.

Belirli bir dönemde belirli bir fiyattan piyasada satın alınmak istenen mal ve hizmet miktarıdır.

Taleple ilgili iki önemli nokta vardır.

1- Talep, miktarla ilgili bir kavramdır. Hane halklarının bir maldan satın almak istedikleri mal miktarı, o malın talep miktarıdır.

2- Talep, dönemle ilgili bir kavramdır. Dönemle sınırlanmadıkça bir anlamı kalmaz.

Efektif Talep: Ekonomik anlamda satın alma gücüyle desteklenmiş taleptir.

Talebi etkileyen başlıca 6 tane faktör vardır: Malın kendi fiyatı (p: price), ilgili diğer malların fiyatları (pd), hane halkının ortalama geliri (r: revenue), ev halkının beklentileri (e: expections), ev halkının zevk ve tercihleri (z), nüfus (n)

Bu değişkenler arasındaki ilişki fonksiyoneldir. Bu ilişkiye talep fonskiyonu denir.

Qd = f(P, Pd, R, E, Z, N)

Q = Quantity -> Miktar, Adet

d = Demand -> Talep

Malın talebiyle fiyatı arasındaki negatif yönlü ilişkiye talep kanunu denir.

İkame Etkisi: Bir malın fiyatı yükselince, o ihtiyacımızı fiyatı daha ucuz olan benzer bir malla karşılarız.

İkame Mal: Birbirinin yerine geçebilen mallardır.

Gelir Etkisi: Diğer değişkenler sabitken, bir malın fiyatı yükselince gelirimiz sabit kaldığı için yoksullaşmış sayılırız. Gelirin satın alma gücü düşmüş olur.

Piyasa Talebi: Piyasadaki kişisel taleplerin toplamından oluşan taleptir.

Talep miktarı ile diğer değişkenler arasındaki ilişki talep eğrisinin sağa ya da sola hareket etmesini sağlar. Bu duruma ekonomide talep kayması denir.

Arz Miktarı: Kelime anlamı “sunmak”tır. Ekonomik anlamda kullanıldığında, bir malın satılmak amacıyla piyasaya sürülmesidir. Bir diğer deyişle, üreticilerin satmaya hazır oldukları mal miktarıdır. Arz kavramı da talep kavramında olduğu gibi miktar ve süre ile ilgilidir.

Arz edilen miktar mutlaka bir dönem ile tanımlanmalıdır. Bir malın arzı da birçok değişkenin etkisi altındadır. Bir malın arzını etkileyen değişkenler: Malın kendi fiyatı (P), girdilerin fiyatı (Pi), diğer malların fiyatları (Pd), teknoloji (T), firmanın geleceğe yönelik tahminleri (G), iklim (İ).

Arz Fonksiyonu:

Qs = f(P, Pi, Pd, T, G, İ)

Q -> Quantity

Supply -> Arz

Fiyat dışındaki diğer değişkenler sabitse Qs = f(P) olur. Bir malın arz miktarı, o malın piyasa fiyatının fonksiyonudur. Bir malın piyasa fiyatı yükseldiğinde arzı artar.

İlk Yorum Sizden Gelsin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir