"Enter"a basıp içeriğe geçin

3. Hafta – HUK115 Dersi Notları

Eğer ihtiyacınız varsa bu yazıyı PDF dosyası olarak da indirebilirsiniz: HUK115-3.Hafta

Yazıda herhangi bir eksiklik veya yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız veya eklemek istediğiniz şeyler varsa bunları yorum olarak belirtebilirsiniz. Uygun görülenler yazıya dahil edilecek, hatalar düzeltilecektir.

Hukuk Kuralları

  1. Soyuttur.
  2. Geneldir, herkes için geçerlidir.
  3. Genelde yazılıdır.
  4. Süreklidir.

Din Kuralları

Din kuralları ve hukuk kuralları arasındaki fark yaptırımlardır. Din kurallarında manevi yaptırımlar vardır. Hukuk kurallarının yaptırımları maddidir.

Ahlak Kuralları

Ahlak kurallarının yaptırımı insanın kendi vicdanında olur.

Örf ve Adetler

Nesilden nesile aktarılan düşüncelerdir. Zamanla değişime uğrayabilir. Bu kurallara uyulmadığı takdirde toplum tarafından kınama vb. durumlar görünür.

Görgü Kuralları

Yemek yeme, oturma, kalkma, konuşma, dinleme, selamlaşma gibi kurallardır. Yaptırımları hukuk kuralları gibi güçlü değildir.

Önerilen Okuma: Albert Camus ve Jean Paul Sartre arasında geçen idam tartışması.

Adalet dörde ayrılır.

  1. Dağıtıcı adalet
  2. Denkleştirici adalet
  3. Hakkaniyet
  4. Sosyal adalet

Dağıtıcı Adalet

Eşitlik ilkesini kendisine ölçüt alır, ancak bu koşulsuz bir eşitlik değildir. Koşulsuzlukla anlatılmak istenen, her koşulda, herkese eşit davranmaktır. Aristoteles’e göre bu durum adaletsizliği doğurur.

Denkleştirici Adalet

Bireyler arasındaki ilişkilerde sayısal anlamda eşitliğin kurulması; kişiler arasındaki mal ve hizmet değişimleri açısından sayısal anlamda eşitliğin sağlanması ve buna yönelik önlemlerin alınması denkleştirici adalettir.

Hakkaniyet

Hakim, önüne gelen somut olayda dağıtıcı adalet veya denkleştirici adaletle eşitliği sağlayamıyorsa bu durumda hakkaniyete başvurur. Somut kuralı yumuşatmaktır.

Sosyal Adalet

Daha zayıf tarafın korunmasına yöneliktir. Örneğin: Fakirin zengin karşısında korunması. Güçsüzün güçlü karşısında korunması.

Ders dışında faydalanılan kaynaklar:

İlk Yorum Sizden Gelsin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir