"Enter"a basıp içeriğe geçin

3. Hafta – EKO101 Dersi Notları

Eğer ihtiyacınız varsa bu yazıyı PDF dosyası olarak da indirebilirsiniz: EKO101-3.Hafta

Yazıda herhangi bir eksiklik veya yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız veya eklemek istediğiniz şeyler varsa bunları yorum olarak belirtebilirsiniz. Uygun görülenler yazıya dahil edilecek, hatalar düzeltilecektir.

Emeğin karşılığı ücrettir.

Doğanın karşılığı ranttır.

Sermayenin karşılığı faizdir.

Girişimin karşılığı kardır.

Üretim: Girişim, sermaye, emek ve doğa kullanılarak insanların ihtiyaçlarını giderecek mal ve hizmete dönüştürülme çabasıdır.

Üretim Sürecinde 3 Temel İktisadi Soru Bulunmaktadır:

  1. Hangi mallar üretilecek?
  2. Nasıl üretilecek?
  3. Kimler için üretilecek?

Hangi Mallar Üretilecek?

Bu soru üretim olanakları eğrisi üzerinde hangi tercihte bulunulacağı ile ilgilidir. Yani kıtlık ve alternatif maliyet ile bağlantılı bir sorundur.

Bir işin gerçekleştirilmesi sırasında kullanılan faktörün başka alanda kullanılma fırsatından vazgeçilmesiyle ortaya çıkan maliyettir.

Nasıl Üretilecek?

Teknoloji ile bağlantılı bir sorunsaldır. Burada amaç en yetkin, en gelişmiş en verimli teknolojiyle birim başına en düşük maliyetle nasıl üretim yapılmasıdır.

Her ülke kendine uygun üretim teknolojisini seçer. Ülkede emek çoksa emek yoğun teknikler seçilir. Sermaye çoksa sermaye yoğun teknikler seçilir. (Emek yoğuna örnek: Çin, Hindistan. Sermaye yoğuna örnek: Amerika, Rusya, Almanya)

Kimler İçin Üretilecek?

Paylaşım sorunsalıdır. Ekonomilerin sahip olduğu sistemlere göre yanıtlanır. Üretilen çıktı toplumda nasıl paylaşılacağı, toplumda hangi kesimlerin bu çıktıdan ne kadar faydalanacağı tartışılır. Piyasa ekonomisinde fiyat mekanizması bu soruları cevaplamada yol gösterir.

Ödev: Endüstri 4.0 hakkında araştırma yapılacak. Şu anki durumumuzu ve geleceğimizi nasıl etkilediğini ve etkileyeceğini anlatan en az 2 sayfalık bir rapor yazılacak.

Piyasalarda arz ve talebin birlikte çalışmasıyla fiyat ortaya çıkar.

Fiyat: İlgili mal ya da hizmetin değerinin parasal ifadesidir.

İki türlü fiyat vardır: Nisbi Fiyat, Mutlak Fiyat.

Nisbi Fiyat: Göreceli fiyattır. Malın, başka bir malla değerini ölçmeye denir.

Mutlak Fiyat: Malın para ile ölçülen fiyatıdır.

Fiyat mekanizmasının en önemli işlevi malların el değiştirmesini sağlamaktır.

Bir piyasada üç karar verici vardır: Hane halkı, firma ve devlet.

İlk Yorum Sizden Gelsin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir