"Enter"a basıp içeriğe geçin

2. Hafta – EKO101 Dersi Notları

Eğer ihtiyacınız varsa bu yazıyı PDF dosyası olarak da indirebilirsiniz: EKO101-2.Hafta

Yazıda herhangi bir eksiklik veya yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız veya eklemek istediğiniz şeyler varsa bunları yorum olarak belirtebilirsiniz. Uygun görülenler yazıya dahil edilecek, hatalar düzeltilecektir.


Ekonomi, kıtlık ve seçimle ilgili bir bilim dalıdır.

Ekonomi: İnsanın sonsuz ihtiyaçlarını doyuma ulaştırabilmek için kıt kaynakların nasıl dağıtılacağını inceleyen bilim dalıdır.

İhtiyaç: Giderildiğinde haz, mutluluk veren; giderilmediğinde acı ve üzüntü veren duygudur.

İhtiyaçlar ikiye ayrılır.

  1. Zorunlu İhtiyaçlar
  2. Lüks İhtiyaçlar

İhtiyaçları karşılayan her şey mal ve hizmettir. İnsanlar mal ve hizmet tüketerek mutlu olurlar.

Ekonomik olarak değeri olan şeylere meta denir.

Fayda: Mal ve hizmetlerin ihtiyaçları doyuma ulaştırma özelliğidir.

İnsanlar tercih ve seçimlerini mal ve hizmetlerin faydaları ile ilişkilendirerek yaparlar.

Yapılan tercihlerin sonucunda insanlar bedel öderler.

Üretimde Fırsat Maliyeti: Bir malı daha fazla üretebilmek için diğer maldan vazgeçilen miktardır.

Tüketimde Fırsat Maliyeti: Bir malı daha fazla tüketebilmek için diğer maldan vazgeçilen miktardır.

Üretim olanakları kavramı da ekonomide var olan kaynaklarla ilgilidir. Bu bilgileri verirken de üretim olanakları eğrisi şeklinde ortaya çıkar.

Üretim Olanakları Eğrisi: İki mallı bir toplumsal üretim modelinde, en verimli teknolojinin kullanıldığı varsayımıyla toplumun iki malının belirli bir dönemde üretebileceği çeşitli ürün bileşimlerini gösteren eğridir.

Bu konuyla ilgili şu kaynağa da bakabilirsiniz: http://www.ekodialog.com/konular/uretim_ola_egrisi.html

Üretim olanakları eğrisi, kaynakların tam olarak kullanılıp kullanılamadığını gösterir.

Üretim Olanakları Eğrisi, ekonomik kıtlık, tercih ve fırsat maliyetleri gibi kavramları açıklamada kullanılır.


Örnek:

A Malı: Ekmek (Gıda)

B Malı: Bilgisayar (Endüstri)

Tercih

Ekmek

Bilgisayar

Fırsat Maliyeti

A

0

8

0

B

1

7.5

0.5

C

2

6.5

1

D

3

5

1.5

E

4

3

2

F

5

0

3

 

https://www.geogebra.org/classic/txsn5euk

 

Üretim olanakları eğrisi üzerinde tam istihdam üretimi vardır.

H gibi bir nokta eksik istihdamdır. Y noktasında ise aşırı istihdam vardır.

Üretim olanakları eğrisi iç bükeydir. Bu durumda artan fırsat maliyeti vardır. Artan fırsat maliyeti bir malın daha fazla üretilebilmesi için diğer maldan artan miktarlarda vazgeçilmesi gereken bir durumdur.

Üretim olanakları eğrisinin sağa doğru kayması ekonomik büyüme anlamına gelir. Ekonomik büyüme içinse üretim gerekir.

Kıt kaynakları açıklamak için 4 temel üretim faktörü bulunmaktadır:

  1. Emek
  2. Sermaye
  3. Doğa
  4. Girişim

Ödev: Endüstri 4.0 ile ilgili 1 sayfalık rapor hazırlanacak.

İlk Yorum Sizden Gelsin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir