"Enter"a basıp içeriğe geçin

2. Hafta – İŞL101 Dersi Notları

Yazıdaki Temel Başlıklar:

 • İşletmenin Tanımı
 • İşletmenin Amaçları
 • Üretim Faktörleri (Sınavda sorulma ihtimali yüksek)
 • Mal ile Hizmet Arasındaki Farklar
 • İşletmenin Çevresi
  • Dış Çevre
  • İç Çevre
   • İşletme Döngüsü
   • İşletmenin Fonksiyonları (Sınavda sorulma ihtimali yüksek)
   • İşletmenin Diğer İç Çevresi
 • Kaynakça (Ders dışında faydalanılan materyaller)

Eğer ihtiyacınız varsa bu yazıyı PDF dosyası olarak da indirebilirsiniz: İŞL101 – 01.10.2018.pdf

Yazıda herhangi bir eksiklik veya yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız veya eklemek istediğiniz şeyler varsa bunları yorum olarak belirtebilirsiniz. Uygun görülenler yazıya dahil edilecek, hatalar düzeltilecektir.

Anahtar kelimeler: Yönetmek, kar amacı, mekan, pazarlama, iletişim, ltd. – anonim, yatırım, özel-kamu, ihtiyaçlar, hizmet, liderlik, ciro, muhasebe, üretim…

İşletme: Belirlenen amaçlara ulaşmak için üretim faktörlerini bir araya getirerek mal, hizmet veya fikir üreten birimlerdir.

İşletmenin Amaçları

 1. Varlığını sürdürmek
 2. Büyümek
 3. Kar elde etmek
 4. Sosyal sorumluluk

Ödev: Yerli işletmelerin sosyal sorumluluk projelerine örnek 3 proje yazıp kağıtta sunulacak. (Bilgisayarda yazılıp çıktı alınabilir veya elle yazılabilir)

Oksimoron: Birbiriyle çelişen ya da tamamen zıt iki kavramın bir arada kullanılması ve bu şekilde oluşturulmuş ifade. Örnek: Sessizliğin sesi, sabit değişken, buz yanığı, güneşin gölgesi vs…

Örnek sınav sorusu: İşletmelerin sosyal sorumluluk projeleri oksimoron mudur? Tartışınız.

Üretim Faktörleri (Sınavda mutlaka sorulacak ^-^)

 • Sermaye
 • Doğal Kaynaklar
 • Girişimci
 • Emek

** Hiçbiri bir diğerinden önemli değildir.

Mal İle Hizmet Arasındaki Farklar Nelerdir?

 • Soyutluk/Somutluk
 • Stoklanabilirlik (Hizmetler stoklanamaz. Mal stoklanabilir)
 • Hizmet eş zamanlıdır, üretildiği yerde kullanılır. Mal eş zamanlı değildir.

İşletmenin Çevresi

İşletmenin iki tip çevresi vardır: iç çevre ve dış çevre.

Dış Çevre

İşletmenin kontrolü altında olmayan ancak değişikliklerinden bizzat işletmenin etkilendiği unsurlardır.

 1. Politik ve Hukuki Çevre
 2. Ekonomik Çevre
 3. Demografik Çevre
 4. Sosyal ve Kültürel Çevre
 5. Teknolojik Çevre
 6. Rekabet Yapısı
 7. Uluslararası Çevre
 8. Doğal Çevre

Politik Çevre Unsurları: Rejimler, iktidar-muhalefet ilişkileri, güç dengeleri, politik istikrar, politik saygınlık, iş hayatına müdahale, özelleştirme eğilimleri vb…

Ekonomik Çevre Unsurları: Kriz dönemi, refah dönemi, para ve maliyet politikaları, enflasyon, milli gelir, üretim faktör bilançosu…

Demografik Çevre Unsurları: Yaş, cinsiyet, medeni durum, nüfusun yapısı, nüfusun özellikleri, nüfusun trendleri vs…

Sosyal & Kültürel Çevre Unsurları: İnsanların değer yargıları, tutum ve davranışları, kültürel alışkanlıkları, örf ve adetleri vb…

Teknolojik Çevre Unsurları: Gelişen iş araçları, yeni ham madde işleme teknikleri, yeni geliştirilen ürünler, otomasyonlar (endüstri 4.0) vb…

Rekabet Unsurları: İşletmenin pazardaki tek üretici olması vb…

Uluslararası Çevre Unsurları: Ülkeler arasında savaş-barış durumu, ambargolar ve kotalar, gümrük antlaşmaları vs…

Doğal Çevre Unsurları: Kaynaklara yakınlık, Doğal afetler (İzmit Depremi’nde fabrikaların yıkılması) vb…

İç Çevre

İşletme Döngüsü

Girdi -> Süreç -> Çıktı -> Geri bildirim (Feedback)

Girdi: Ham madde, malzeme, enerji…

Süreç: Girdiyle gelen malzemenin/ham maddenin işlenmesi

Çıktı: Ürünün ortaya çıkması (İplik fabrikasından kazağın çıkması gibi…)

Geri Bildirim: Müşteriden gelen geri bildirimlerle işletmenin kendisini güncellemesi, yenilemesi.

İşletmenin Fonksiyonları (Sınavda kesin çıkar**)

 1. Yönetim
 2. Üretim
 3. Pazarlama
 4. Finans
 5. Muhasebe
 6. İnsan kaynakları
 7. Halkla İlişkiler
 8. AR-GE

İşletmenin Diğer İç Çevresi

İşletmenin içinde yer alan unsurlardır ve işletme buradaki değişikliklerden etkilendiği gibi kendisi de bu unsurları etkileyebilmektedir.

Örnek olarak başarısız bir yöneticiyi ele alabiliriz. Yönetimde yaptığı hatalar işletmeyi olumsuz etkilemektedir. Ancak işletme bu yöneticiyi değiştirme gücüne sahiptir. Dolayısıyla bu yönetici iç çevre unsuru sayılır.

İç Çevre Unsurları: Yöneticiler, çalışanlar, paydaşlar, sahipler, ortaklar, üretilen ürün, demirbaşlar, işletmenin kültürü, işletmenin iklimi işletmenin iç çevre unsurlarıdır.

İşletmenin Kültürü: İşletme üyeleri tarafından kabul edilmiş, genel geçer normlardır. İşletmenin kültürünü; amaçları, vizyonu, misyonu, siyasi duruşu vb. unsurlar belirler.

İşletmenin İklimi: İşletmenin kültürünün, işletme üyeleri tarafından algılanış şeklidir.

İşletmenin Misyonu ve Vizyonu: İşletmenin vizyonu; işletmenin gelecekte kendisini görmek istediği yerdir. İşletmenin misyonu, işletmenin varoluş amacıdır.

Kelimelerin kökenleri:

 • Misyon (Fransızca): Görev.
 • Vizyon (Fransızca): Görüş.

Kalite: Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılama durumudur.

İhtiyaç: Karşılanmadığı durumlarda sıkıntı verir, karşılandığı durumlarda mutluluk verir. İstek ise ihtiyacın isimlendirilmiş halidir.

Örneğin yemek yemek ihtiyaçtır ancak gidip Nusr-et’te biftek yemek istektir 😂.

Bu yazıyı yazarken kullandığım ekstra kaynaklar:

3 Yorum

 1. Muhafazakar Ateist
  Muhafazakar Ateist 19 Ekim 2018

  Reis Ybsciler takipteyiz devamını diliyoruz 😀

 2. Retit
  Retit 24 Ekim 2018

  faydalı reklamsız içerik
  (odtu malzeme m. öğrencisi bunu beğendi)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir